Vejen LAN - Handelsbetingelser

Betingelser for køb af billet/billetter og tilkøbsydelser til Vejen LAN.

Fortrydelsesret

Billetter refunderes ikke, dette gælder også eventuelle tilkøb. Billetter og tilkøb refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Levering af billet

Der bliver tilsendt en billet i PDF format, du modtager en tilmeldingsbekræftelse fra Nemtilmeld og deltagerne modtager en PDF billet på deres angivet e-mail adresse. Ved eventuel udebleven e-mail, kan der rettes kontakt til arrangør.

Billetkøbers ansvar inden køb

Det er pålagt billetkøber inden køb, at kontrollere at billetten/biletterne gælder det korrekt arrangement, dato og tidspunkt.

Samtykke til fotografering

Ved tilmelding til Vejen LAN accepterer du samtidig, at der må tages foto og video af alle de tilmeldte deltagere for at vise foreningens aktiviteter. Billederne og videoerne kan være af enkeltpersoner og hold (portrætbilleder). Billederne og videoerne kan vises på foreningens hjemmeside, tryk og sociale medier.

Vores samarbejdspartnere som har boder og søger for aktiviteter til arrangementet, har også lov til at tage billeder af deltagere ved deres aktiviteter og dele billederne og videoerne på deres sociale medier. De må på ingen måde bruge billederne til falsk eller misvisende reklame. Skulle dette være tilfældet, vil vi meget gerne kontaktes. Klager over misbrug og ansvaret for brug af billederne, ligger ved samarbejdspartneren.

Klager over billet

Er der fejl eller mangler på din billet, skal henvendelse rettes til arrangør.

Ændring af dato

Såfremt dato for et arrangement ændres, vil billetkøbere blive informeret herom. Billetkøber kan ophæve købet og arrangøren er pålagt at tilbagebetale billetten og eventuelle tilkøb.

Ved aflysning

Aflyses et arrangement, vil arrangøren godtgøre billettens pris og eventuelle tilkøb. Arrangøren er pålagt at refundere det fulde beløb ex. eventuelt billetgebyr. Billetten refunderes af arrangøren.

Det er arrangørens ansvar at sørge for tilbagebetaling ved aflysning.

Ved betalingsstandsning eller konkurs kan billetkøber kun gøre krav gældende mod arrangørs bo.

Bedrageri og videresalg

Forsøg på bedrag, såfremt det er gjort med henblik på at opnå adgang for flere på samme billet, vil dette blive politianmeldt.

Videresalg er tilladt jf. gældende lov. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge til en højere pris end hvad billetten blev købt for. Billetgebyr må gerne medregnes ved videresalg.

Ved videresalg, skal du være opmærksom på, at det er den registeret deltagers oplysninger som er registeret i vores system.

Arrangørs ansvar

Det er alene arrangørens ansvar at et arrangement og evt. tilkøbsydelser gennemføres/afvikles. Gennemføres/afvikles arrangement eller tilkøb ikke, hæfter arrangøren for tilbagebetaling af den manglende tilkøbsydelse/service. Billetgebyr tilbagebetales som udgangspunktet ikke. Ved betalingsstandsning/konkurs er billetkøber henvist til at søge dække i boet for arrangøren.

Forbehold for fejl og mangler

Arrangøren tager forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser og andet materiale.

Forholdet mellem billetkøber og Nemtilmeld - Billetportalen

Arrangøren benytter IT-systemet Nemtilmeld via Vejen Idrætscenter til at håndtere billetsalg. Nemtilmeld kan ikke drages til ansvar for en arrangørs arrangementer, hverken før, under eller efter et arrangement. Nemtilmeld leverer en billetsalgsplatform til arrangøren. Hvordan denne platform benyttes, er arrangørs ansvar.

Betalingstidspunkt

Betaling trækkes umiddelbart efter gennemført køb.

Andet

Vejen LAN påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på udstyr.

Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.

Ved køb af billet, og deltagelse, af Vejen LAN, gør Vejen LAN’s regelsæt sig i øvrigt også gældende. Læs mere her https://vejenlan.dk/regler og her https://vejenlan.dk/information.